Αθλητική Αποκατάσταση

Οι απαιτήσεις της σύγχρονης αθλητικής δραστηριότητας, οι ακραίες δυνάμεις που ασκούνται στο μυοσκελετικό σύστημα των αθλητών, οι μεγάλες επιβαρύνσεις τόσο στην προπόνηση όσο και στους αγώνες, καθώς και η ψυχολογική πίεση οδηγούν σε ποικίλους τραυματισμούς. 

Με στόχο την γρήγορη και αποτελεσματική θεραπεία του ασθενή, παρέχονται οι πιο σύγχρονες υπηρεσίες αποκατάστασης που βασίζονται στη χρήση εξελιγμένου τεχνολογικού εξοπλισμό και στην άμεση συνεργασία μεταξύ θεραπευτή και ασθενή.

image330