Τεχνική ξυράς βελόνας

Η τεχνική της ξηράς βελόνας  (dry needle technique) είναι μία τεχνική που χρησιμοποιείται για την θεραπεία των trigger points (μυοπεριτονιακού πόνου). Είναι μια πολύ διαδεδομένη τεχνική η οποία συνίσταται στην εισαγωγή και τον χειρισμό μιας πολύ λεπτής και εύκαμπτης βελόνας πάνω στον μυϊκό σπασμό, προκαλώντας μια ακούσια μυϊκή σύσπαση με αποτέλεσμα την χαλάρωση του μυός.

image315