Εξατομικευμένα Προγράμματα Άσκησης

Ο φυσικοθεραπευτής σχεδιάζει εξατομικευμένα προγράμματα άσκησης ανάλογα με τις ανάγκες και στόχους του ασθενή.

image262