Εξατομικευμένα Προγράμματα Άσκησης

Ο φυσικοθεραπευτής σχεδιάζει εξατομικευμένα προγράμματα άσκησης ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους του ασθενή.

Share