Μέθοδος McKenzie

Η μέθοδος McKenzie είναι μια ολοκληρωμένη μέθοδος για τη διάγνωση και θεραπεία παθήσεων της σπονδυλικής στήλης και των περιφερειακών αρθρώσεων. 

Αναπτύχθηκε από το φυσικοθεραπευτή Robin Mckenzie ως ένα εναλλακτικό διαγνωστικό και θεραπευτικό σύστημα που προκύπτει από ένα μηχανισμό παραγωγής πόνου. Με την κίνηση ή/και την αλλαγή θέσεως στον ασθενή, τόσο η ένταση του πόνου όσο και ο εντοπισμός του αλλάζουν. 

Ο πόνος ενδέχεται να καταταγεί σε ένα από τα εξής σύνδρομα:

  •  –  στο σύνδρομο στάσεως 
  •  –  στο σύνδρομο διαταραχής
  • –  στο σύνδρομο δυσλειτουργίας

Ανάλογα σε ποιο από τα τρία μηχανικά σύνδρομα κατατάσσεται η πάθηση του ασθενούς προκύπτει και το είδος της θεραπείας που απαιτείται για την πλήρη ανάρρωση. 

Η θεραπεία βασίζεται στο ιστορικό του ασθενή και στα συμπτώματά του. Ο φυσικοθεραπευτής εφαρμόζει μια σειρά από κινητικά τεστ και με βάση αυτή την αξιολόγηση καταρτίζει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης.

Share