Μέθοδος Ackermann (Structural Osteopathy and Soft Chiropractic)

Η μέθοδος Ackermann προσφέρει αποκατάσταση σε μυοσκελετικούς πόνους και παθήσεις. Βοηθά ιδιαίτερα όταν εφαρμόζεται σε παιδιά, οπότε μία λειτουργική διαταραχή δεν διαιωνίζεται.  Με τη μέθοδο Ackermann γίνεται κλινική εξέταση, ψηλάφηση και διαγνωστικά τεστ σε σχέση με την οσφυϊκή, θωρακική και αυχενική μοίρα καθώς και για τις περιφερικές αρθρώσεις.  Με την μέθοδο Ackermann έχουμε ολιστική θεραπεία και ο ασθενής ολοκληρώνει τη συνεδρία του ανακουφισμένος.

Share