Τεχνική ξηράς βελόνας

Η τεχνική της ξηράς βελόνας  (dry needle technique) είναι μία τεχνική που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των trigger points (μυοπεριτονιακού πόνου). Είναι μια πολύ διαδεδομένη τεχνική η οποία συνίσταται στην εισαγωγή και το χειρισμό μιας πολύ λεπτής και εύκαμπτης βελόνας πάνω στο μυϊκό σπασμό, προκαλώντας μια ακούσια μυϊκή σύσπαση με αποτέλεσμα τη χαλάρωση του μυός.

Share